Anmäl dig!

13 april 2023 10:00

LiveGreens Masterclass: Scope X – vår makt att påverka

Du har kanske hört talas om scope 1, 2 och 3, vanliga termer inom klimatmätning som beskriver våra direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Men har du hört talas om scope X?

Temat för vårens tredje inspirationsträff utgår från detta nya scope-begrepp, som beskriver det inflytande vi har på publik, partners, samhället och systemet. Festivaler och evenemang kan förena och engagera, främja nya beteenden, sätta nya trender och ge plats åt nya idéer och lösningar. De kan skapa debatt och förändring i samhället.

Vad vi väljer att kommunicera och vem vi ger utrymme till kan ha stora och kraftfulla effekter för hållbarhetsutvecklingen. På samma sätt kan det ha allvarliga konsekvenser, om vi inte är medvetna om vår makt och tar ansvar.

LiveGreen håller ett antal inspirationsträffar för dig som jobbar med livemusik och kulturupplevelser under våren 2023, inom ramen för vår masterclass i hållbara festivaler och events. Tillsammans utforskar vi hur kultur och livemusik kan vara en testarena för en bättre framtid!

Eventet sker digitalt på Zoom och innehåller:
• Inspirationsföreläsning
• Q&A med masterclassens utbildare
• Övningar och gruppdiskussioner
• Mingel med branschkollegor

Vi ses i Zoom!

Länk för workshopen: https://us02web.zoom.us/j/8291...

Läs mer om LiveGreen och vår masterclass på www.livegreen.se

Anmäl dig!